Jste zde

Oznámení

Ze staršovstva 25. května 2015

- Staršovstvo řešilo praktické záležitosti ve sborovém domě: nákup nového vysavače, doplnění a obnovení čistících prostředků a pomůcek a drobné opravy (světlo na WC, rozbité okno). Staršovstvo také vyjádřilo vděčnost Jardovi Oborníkovi za darovanou sekačku na trávu.

- Staršovstvo předběžně souhlasí s pořízením klubového posezení ve sboru, definitivní návrh (co přesně a za jakou cenu) musí schválit celosborové staršovstvo.

Členské shromáždění

V neděli 7. 6. se v Sušici po bohoslužbě uskuteční krátké členské shromáždění, na kterém proběhne volba celosborového staršovstva. Kandidáti do celosborového staršovstva jsou: Daniel Toušek, František Šperl, Tomáš Linzmajer a František Falešník.

Modlitby za Sušici

Ve čtvrtek 30. dubna se v 16 hodin sejdeme na třech místek kolem Sušice (Andělíček, Kalich, stará vodárna) k modlitbám za Sušici. Modlitební týmy ze všech tří míst se pak v 18 hodin setkají ve sborovém domě ke společným modlitbám a chvalám.

Velikonoční bohoslužby

Na Velký pátek 3. dubna se ve sboru sejdeme v 18 hodin na krátké shromáždění, zaměřené zejména na modlitby a chvály..

V neděli 5. dubna se v našem sborovém domě v Sušici bude konat společná velikonoční bohoslužba s KS Horažďovice. Začátek shromáždění je v 10 hodin, po bohoslužbě bude následovat společný oběd - hod beránka.

Pravidelná setkávání

Nedělní bohoslužba:

každou neděli od 10 do 12 hodin ve sborovém domě ve Studentské ulici.

Biblická hodina:

každé úterý (mimo letní prázdniny) od 17 do 18 hodin ve sborovém domě ve Studentské ulici.

Večery chval:

Vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 19:00 ve sborovém domě ve Studentské ulici.

Stránky